Istanbul KSK vs VTU-MU Pleven, Match 22 - Live Cricket Score

ECS Bulgaria T10, 2023 | 26 May 2023, Fri, 1:00 PM IST | National Sports Academy Vasil Levski, Sofia

PLE

PLE

52/9 (10 ov)

KSK

KSK

111/6 (10 ov)

ResultIstanbul KSK won by 59 runs.

22 May 2023, Mon, 1:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 2 - 

MU Plovdiv

PLO

107/4 (9.3 ov)

VTU-MU Pleven

PLE

106/8 (10 ov)

Result | MU Plovdiv won by 6 wickets

22 May 2023, Mon, 3:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 3 - 

MU Trakia

MUT

87/3 (10 ov)

Medical University Sofia

MUS

88/2 (7.4 ov)

Result | Medical University Sofia won by 8 wickets

22 May 2023, Mon, 5:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 4 - 

VTU-MU Pleven

PLE

80/10 (10 ov)

MU Plovdiv

PLO

82/3 (7.3 ov)

Result | MU Plovdiv won by 7 wickets

22 May 2023, Mon, 7:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 5 - 

MU Trakia

MUT

96/4 (10 ov)

VTU-MU Pleven

PLE

86/6 (10 ov)

Result | MU Trakia won by 10 runs.

23 May 2023, Tue, 11:00 AM IST - Sofia

t10 - Match 6 - 

VTU-MU Pleven

PLE

65/10 (9.3 ov)

Barbarian CC

BAR

108/2 (10 ov)

Result | Barbarian CC won by 43 runs.

23 May 2023, Tue, 1:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 7 - 

MU Plovdiv

PLO

99/1 (10 ov)

MU Trakia

MUT

112/2 (10 ov)

Result | MU Trakia won by 13 runs.

23 May 2023, Tue, 3:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 8 - 

MU Plovdiv

PLO

102/5 (10 ov)

Barbarian CC

BAR

109/5 (10 ov)

Result | Barbarian CC won by 7 runs.

23 May 2023, Tue, 5:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 9 - 

MU Trakia

MUT

84/5 (10 ov)

Barbarian CC

BAR

90/7 (8.3 ov)

Result | Barbarian CC won by 3 wickets

23 May 2023, Tue, 7:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 10 - 

MU Plovdiv

PLO

87/4 (9.3 ov)

MU Trakia

MUT

83/4 (10 ov)

Result | MU Plovdiv won by 6 wickets

24 May 2023, Wed, 11:00 AM IST - Sofia

t10 - Match 11 - 

Barbarian CC

BAR

95/3 (10 ov)

MU Plovdiv

PLO

96/2 (6.3 ov)

Result | MU Plovdiv won by 8 wickets

24 May 2023, Wed, 1:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 12 - 

MU Plovdiv

PLO

121/2 (8.1 ov)

Indo-Bulgarian

INB

120/2 (10 ov)

Result | MU Plovdiv won by 8 wickets

24 May 2023, Wed, 3:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 13 - 

Indo-Bulgarian

INB

142/4 (10 ov)

VTU-MU Pleven

PLE

113/4 (10 ov)

Result | Indo-Bulgarian won by 29 runs.

24 May 2023, Wed, 5:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 14 - 

MU Trakia

MUT

114/6 (10 ov)

VTU-MU Pleven

PLE

62/9 (10 ov)

Result | MU Trakia won by 52 runs.

24 May 2023, Wed, 7:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 15 - 

Medical University Sofia

MUS

131/5 (10 ov)

MU Plovdiv

PLO

81/6 (10 ov)

Result | Medical University Sofia won by 50 runs.

25 May 2023, Thur, 11:00 AM IST - Sofia

t10 - Match 16 - 

VTU-MU Pleven

PLE

97/3 (10 ov)

Medical University Sofia

MUS

159/1 (10 ov)

Result | Medical University Sofia won by 62 runs.

25 May 2023, Thur, 1:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 17 - 

Barbarian CC

BAR

130/4 (10 ov)

MU Trakia

MUT

75/5 (6 ov)

Result | Barbarian CC won by 8 runs (D/L method)

25 May 2023, Thur, 3:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 18 - 

Medical University Sofia

MUS

122/2 (8 ov)

VTU-MU Pleven

PLE

50/7 (8 ov)

Result | Medical University Sofia won by 72 runs.

25 May 2023, Thur, 5:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 19 - 

MU Trakia

MUT

62/4 (10 ov)

Medical University Sofia

MUS

126/3 (10 ov)

Result | Medical University Sofia won by 64 runs.

25 May 2023, Thur, 7:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 20 - 

Indo-Bulgarian

INB

84/1 (7 ov)

VTU-MU Pleven

PLE

78/7 (10 ov)

Result | Indo-Bulgarian won by 9 wickets

26 May 2023, Fri, 11:00 AM IST - Sofia

t10 - Match 21 - 

Barbarian CC

BAR

86/5 (8 ov)

VTU-MU Pleven

PLE

82/7 (10 ov)

Result | Barbarian CC won by 5 wickets

26 May 2023, Fri, 1:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 22 - 

Istanbul KSK

KSK

111/6 (10 ov)

VTU-MU Pleven

PLE

52/9 (10 ov)

Result | Istanbul KSK won by 59 runs.

26 May 2023, Fri, 3:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 23 - 

Barbarian CC

BAR

109/7 (10 ov)

Medical University Sofia

MUS

109/5 (10 ov)

Result | MUS tied with Barbarian CC (MUS wins the Golden Ball)

26 May 2023, Fri, 5:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 24 - 

Istanbul KSK

KSK

66/0 (4.3 ov)

MU Trakia

MUT

64/5 (10 ov)

Result | Istanbul KSK won by 10 wickets

26 May 2023, Fri, 7:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 25 - 

Indo-Bulgarian

INB

127/3 (10 ov)

MU Trakia

MUT

27/1 (5.1 ov)

Result | Indo-Bulgarian beat MU Trakia by 33 runs (D/L method)

27 May 2023, Sat, 11:00 AM IST - Sofia

t10 - Match 26 - 

VTU-MU Pleven

PLE

45/9 (10 ov)

Istanbul KSK

KSK

48/0 (6.3 ov)

Result | Istanbul KSK won by 10 wickets

27 May 2023, Sat, 1:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 27 - 

Indo-Bulgarian

INB

79/0 (5.2 ov)

MU Trakia

MUT

78/7 (10 ov)

Result | Indo-Bulgarian won by 10 wickets

27 May 2023, Sat, 3:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 28 - 

Istanbul KSK

KSK

143/4 (10 ov)

MU Trakia

MUT

54/7 (10 ov)

Result | Istanbul KSK won by 89 runs.

27 May 2023, Sat, 5:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 29 - 

Indo-Bulgarian

INB

134/0 (10 ov)

Medical University Sofia

MUS

119/3 (10 ov)

Result | Indo-Bulgarian won by 15 runs.

27 May 2023, Sat, 7:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 30 - 

Indo-Bulgarian

INB

73/6 (10 ov)

Istanbul KSK

KSK

77/3 (9.2 ov)

Result | Istanbul KSK won by 7 wickets

28 May 2023, Sun, 11:00 AM IST - Sofia

t10 - Match 31 - 

Istanbul KSK

Istanbul KSK

Indo-Bulgarian

Indo-Bulgarian

Cancelled | Match Abandoned

28 May 2023, Sun, 1:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 32 - 

VTU-MU Pleven

VTU-MU Pleven

Sofia Spartans

Sofia Spartans

Cancelled | Match Abandoned

28 May 2023, Sun, 3:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 33 - 

MU Trakia

MU Trakia

Sofia Spartans

Sofia Spartans

Cancelled | Match Abandoned

28 May 2023, Sun, 5:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 34 - 

Barbarian CC

Barbarian CC

Indo-Bulgarian

Indo-Bulgarian

Cancelled | Match Abandoned

28 May 2023, Sun, 7:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 35 - 

Sofia Spartans

Sofia Spartans

VTU-MU Pleven

VTU-MU Pleven

Cancelled | Match Abandoned

28 May 2023, Sun, 9:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 36 - 

Indo-Bulgarian

Indo-Bulgarian

Medical University Sofia

Medical University Sofia

Cancelled | Match Abandoned

29 May 2023, Mon, 11:00 AM IST - Sofia

t10 - Match 37 - 

Sofia Spartans

SSP

197/2 (10 ov)

MU Trakia

MUT

84/4 (10 ov)

Result | Sofia Spartans won by 113 runs.

29 May 2023, Mon, 1:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 38 - 

Istanbul KSK

KSK

123/4 (10 ov)

Medical University Sofia

MUS

70/6 (10 ov)

Result | Istanbul KSK won by 53 runs.

29 May 2023, Mon, 3:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 39 - 

Barbarian CC

BAR

22/10 (6.2 ov)

Istanbul KSK

KSK

28/1 (5.3 ov)

Result | Istanbul KSK won by 9 wickets

29 May 2023, Mon, 5:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 40 - 

Sofia Spartans

Sofia Spartans

47/2 (5 ov)

Medical University Sofia

Medical University Sofia

Cancelled | Match Abandoned Due To Rain

29 May 2023, Mon, 7:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 41 - 

Sofia Spartans

Sofia Spartans

Medical University Sofia

Medical University Sofia

Cancelled | Match Abandoned Due To Rain

30 May 2023, Tue, 11:00 AM IST - Sofia

t10 - Match 42 - 

Barbarian CC

Barbarian CC

Sofia Spartans

Sofia Spartans

Cancelled | Match abandoned

30 May 2023, Tue, 1:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 43 - 

Sofia Spartans

Sofia Spartans

Istanbul KSK

Istanbul KSK

Cancelled | Match abandoned

30 May 2023, Tue, 3:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 44 - 

Medical University Sofia

Medical University Sofia

Barbarian CC

Barbarian CC

Cancelled | Match Abandoned

30 May 2023, Tue, 5:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 45 - 

Barbarian CC

Barbarian CC

Sofia Spartans

Sofia Spartans

Cancelled | Match Abandoned Due To Rain

30 May 2023, Tue, 7:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 46 - 

Istanbul KSK

Istanbul KSK

Medical University Sofia

Medical University Sofia

Cancelled | Match Abandoned Due To Rain

31 May 2023, Wed, 11:00 AM IST - Sofia

t10 - Match 47 - 

MU Plovdiv

PLO

98/3 (10 ov)

Istanbul KSK

KSK

116/3 (10 ov)

Result | Istanbul KSK won by 18 runs.

31 May 2023, Wed, 1:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 48 - 

Sofia Spartans

SSP

111/3 (10 ov)

Istanbul KSK

KSK

116/5 (10 ov)

Result | Istanbul KSK won by 5 runs.

31 May 2023, Wed, 3:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 49 - 

Sofia Spartans

SSP

182/0 (10 ov)

MU Plovdiv

PLO

87/7 (10 ov)

Result | Sofia Spartans won by 95 runs.

31 May 2023, Wed, 5:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 50 - 

MU Plovdiv

PLO

28/1 (3 ov)

Istanbul KSK

KSK

141/5 (10 ov)

Result | Istanbul KSK won by 19 runs (D/L method)

31 May 2023, Wed, 7:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 51 - 

Indo-Bulgarian

INB

30/4 (3 ov)

Sofia Spartans

SSP

48/1 (3 ov)

Result | Sofia Spartans beat Indo-Bulgarian by 24 runs (D/L method)

1 Jun 2023, Thur, 11:00 AM IST - Sofia

t10 - Match 52 - 

MU Plovdiv

MU Plovdiv

Sofia Spartans

Sofia Spartans

Cancelled | Match Abandoned

1 Jun 2023, Thur, 1:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 53 - 

Indo-Bulgarian

INB

36/1 (1.5 ov)

Sofia Spartans

SSP

34/3 (3 ov)

Result | Indo-Bulgarian won by 9 wickets

1 Jun 2023, Thur, 3:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 54 - 

Indo-Bulgarian

Indo-Bulgarian

MU Plovdiv

MU Plovdiv

Cancelled | Match Abandoned

1 Jun 2023, Thur, 5:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 55 - 

Barbarian CC

Barbarian CC

Istanbul KSK

Istanbul KSK

0/0 (0.0 ov)

Cancelled | Match Abandoned Due To Rain

1 Jun 2023, Thur, 7:00 PM IST - Sofia

t10 - Match 56 - 

Indo-Bulgarian

Indo-Bulgarian

Barbarian CC

Barbarian CC

Cancelled | Match Abandoned Due To Rain

2 Jun 2023, Fri, 11:00 AM IST - Sofia

t10 - 1ST SEMI FINAL - 

Medical University Sofia

Medical University Sofia

Indo-Bulgarian

Indo-Bulgarian

Upcoming scheduled

2 Jun 2023, Fri, 1:00 PM IST - Sofia

t10 - 2nd Semi-Final - 

Istanbul KSK

Istanbul KSK

Sofia Spartans

Sofia Spartans

Upcoming scheduled